مطالعات طرح جامع فرودگاه ماکو

فرودگاه ماکو در محدوده منطقه آزاد ماکو با پیش بینی جابجایی 135 هزار مسافر داخلی و بین المللی در مرحله سوم توسعه در دست مطالعه می باشد.

 • کارفرما
  سازمان منطقه آزاد ماکو
 • مدت قرارداد
  90 روز
 • درصد پیشرفت کار
  37 درصد
 • مدیر پروژه مطالعات
  مهندس بهزاد توکلی

پلان طرح جامع فرودگاه ماکو