فرودگاه بین المللی منطقه آزاد کیش

مشخصات طراحی و فنی پروژه:

فرودگاه بين المللي كيش داراي دوباند پروازي به طول 3650 و دو عدد Stop Way به طول 367 متر مي‌باشد. سمت باندهاي پروازي 09L-27R و 09R-27L مي‌باشد. فرودگاه كيش داراي 4 عدد تاكسيوي قائم و 2 عدد تاكسيوي مورّب و اپرون مسافري با مساحت حدود 255،000 مترمربع مي‌باشد.

سمت باند پروازی:    09R-27L, 27R-09L

طول مفید باند پروازی:   3650 متر و 60 متردر ابتدا و انتهای باند

شناسنامه پروژه:

عنوان پروژه:   نظارت بر تكميل باند جنوبي فرودگاه بين المللي كيش

تاریخ مطالعات:    دي ماه 1398

توضیحات

پروژه تكميل باند جنوبي فرودگاه كيش شامل بهسازي اساسي باند 09R-27L و نيمي از كليه تاكسيوي‌هاي ارتباطي شامل بخشهاي مختلف اجرايي مانند تراش آسفالت، اجراي لايه هاي اساس و اساس تثبيت شده و لايه هاي آسفالتي مي‌باشد. بازنگري مطالعات پروژه مذکور شامل محاسبات مجدد روسازي براساس استانداردهاي به روز شده فرودگاهی و نتایج آزمایشات مکانیک خاک و تهيه نقشه‌هاي اجرايي فاز 3

شناسنامه پروژه:

عنوان پروژه:   نظارت بر احداث اپرون تعميرات فرودگاه كيش

تاریخ مطالعات:    سال 1400

توضیحات

پروژه احداث اپرون تعميرات فرودگاه كيش به مساحت حدود 52،000 مترمربع شامل اجراي خاكبرداري، لايه هاي زيرسازي مثل اساس، زيراساس و اساس تثبيت شده و لايه هاي رويه بتني و آسفالتي مي‌باشد. بازنگري مطالعات پروژه مذکور براساس نيازهاي فعلي كارفرما انجام شده و متعاقبا قشه‌هاي اجرايي فاز 3 تهیه گردید.

اهم کارهای انجام شده در بخش نظارت:

1-  ارائه دستورالعمل QC PLAN برای هر لایه روسازی و متعاقبا تهیه چک لیست های اجرایی

2-  بررسی ماهانه ماشین‌آلات، نیروی انسانی، تجهیزات و مصالح

3-  بررسی ساختار شکست پروژه و بررسی برنامه زمان بندی در هر ماه

4-  تحلیل تأخیر فعالیت‌های دارای اهمیت بالا و ارائه راهکارها جهت جبران یا مدیریت این تأخیرها

5-  بررسی کارهای انجام‌شده از لحاظ کمی و کیفی (صورت‌جلسات، شیت‌های آزمایشگاهی و گواهی‌های انجام کار)

6-  تحلیل و بررسی هر لایه به جهت تغییر شکل‌ها و کنترل رواداری‌های مجاز