Tehran Projects

 • نظارت بر افزایش ظرفیت آزاد راه تهران-کرج

  افزایش ظرفیت آزاد راه تهران-کرج از محدوده عوارضی قدیم تا پل کلاک به صورت تعریض در دوخط و اصلاح شانه و روکش آسفالت در این آزاد راه انجام پذیرفته است.

  • کارفرما
   اداره راه و شهرسازی استان تهران
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس کورش تهرانی، مهندس محمد رضا قاضی مرادی
  • مدیر پروژه اجرائی
   مهندس علی میرزایی
 • نظارت قطعه دوم ادامه بزرگراه همت

  این قطعه به طول 5/2 کیلومتر در عرض 35 متر اجرا گردیده است این قطعه در انتهای قطعه منطقه 22 شهر تهران آغاز و در محدوده بزرگراه تهران-کرج به صورت موقت متصل گشته است.

  • کارفرما
   اداره راه و شهرسازی استان تهران
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس علی میرزایی
 • عملیات اجرایی زیرسازی و روسازی افزایش خطوط راه آهن تهران-کرج

  پروژه عملیات اجرایی زیر سازی و روسازی افزایش خطوط تهران کرج به صورت EPC تعریف گردیده است و این مهندسان ،مشاور طراحی و نظارت مقیم پروژه را برعهده دارد.طول مسیر حدود 40 کیلومتر که با هدف ایجاد دو خط روسازی و دوخط زیرسازی تا ایستگاه لشگری و دوخط زیر سازی و یک خط روسازی از ایستگاه لشگری تا کرج به عنوان شرح خدمات پروژه تعریف شده است

  • کارفرما
   راه آهن جمهوری اسلامی ایران
  • مبلغ قراداد
   1.528.847.000ریال
  • تاریخ شروع
   1393/10/17
  • مدت قرارداد
   540روز
  • درصد پیشرفت
   13 درصد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس علی میرزایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس علی میرزایی
 • کمربندی شهر صفا دشت

  کمربندی صفا دشت با هدف کاهش تصادفات درون شهری شهرستان صفا دشت ،افزایش سطح سرویس راه راههای شهرستان صفا دشت و ارتقاء ایمنی شهروندان این شهرستان در دستور کار اداره راه و شهرسازی استان تهران قرار گرفته است.این کمربندی نه تنها می تواند جهت تردد خودروهای عبوری مورد استفاده قرار گیرد بلکه سبب تردد خودروهای سنگین شهرک صنعتی صفادشت را نیز در بر میگیرداین پروژه هم اکنون در فاز مطالعاتی می باشد.

  • کارفرما
   اداره راه و شهرسازی استان تهران
  • تاریخ شروع
   1393/11/12
  • مدت قرارداد
   8 ماه
  • درصد پیشرفت
   70 درصد مرحله اول
  • مدیر پروژه مطالعات
   دکتر وحید خلیفه
  • پروژه های زیر مجموعه
   تقاطع غیر همسطح ابتدای کمربندی صفادشت
   تقاطع غیر همسطح کمربندی صفادشت
   تقاطع غیر همسطح مسکن مهر
 • 5 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   شرکت فرودگاههای کشور
  • مبلغ قراداد
   20.000.000.000ریال
  • مدت قرارداد
   12 ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 6 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   شرکت فرودگاههای کشور
  • مبلغ قراداد
   20.000.000.000ریال
  • مدت قرارداد
   12 ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 7 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   شرکت فرودگاههای کشور
  • مبلغ قراداد
   20.000.000.000ریال
  • مدت قرارداد
   12 ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 8 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   شرکت فرودگاههای کشور
  • مبلغ قراداد
   20.000.000.000ریال
  • مدت قرارداد
   12 ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 9 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   شرکت فرودگاههای کشور
  • مبلغ قراداد
   20.000.000.000ریال
  • مدت قرارداد
   12 ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 10 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   شرکت فرودگاههای کشور
  • مبلغ قراداد
   20.000.000.000ریال
  • مدت قرارداد
   12 ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی