Semnan Road Projrcts

 • قطعه چهارم سمنان-دامغان

  توضیحات

  • کارفرما
   اداره راه و شهرسازی استان سمنان
  • مدت قرارداد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس اکرم عرب نژاد
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس علی میرزائی
 • باند دوم دامغان- شاهرود

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
  • مدت قرارداد
   12 ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس
 • باند دوم کمربندی شاهرود

  این پروژه به عنوان بخشی از بزرگ راه تهران – مشهد می باشد که باعث افزایش ظرفیت و ایمنی این محور شده است. کنارگذر دامغان با عبور از اراضی شمالی این شهر از تداخل حجم ترافیک سنگین این مسیر با ترافیک درون شهری کمک شایانی نموده است.احداث باند دوم امیر آباد-دامغان و دامغان- شاهرود و کنارگذر شاهرود نیز در افزایش ایمنی و کاهش تصادفات نفش بسزایی داشته اند

  • کارفرما
   وزرات راه و شهرسازی
   معاونت ساخت و توسعه راهها
  • تاریخ شروع
   1381
  • درصد پیشرفت
   100 درصد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس مهر حسین خلیقی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس علی میرزایی
  • پروژه های زیر مجموعه
   تقاطع غرب کنارگذر شاهرود
   پل راه آهن تهران - مشهد و کنارگذر شاهرود
   تقاطع غیر همسطح بدشت
   تقاطع غیر همسطح سعد آباد
   تقاطع غیر همسطح گلوگاه
   تقاطع ابتدا و انتهای کنارگذر دامغان
   تقاطع چشمه علی
   پل رودخانه چشمه علی
 • بهسازی نوع ج محور شاهرود-میاندشت

  با توجه به قدیمی بودن بخش عمده ای از محور و نامناسب و غیر استاندارد بودن قوسهای عمودی و افقی این محور و همچنین شرایط نا مناسب سطح روسازی آن ،عملیات اجرای نوسازی روکش آسفالت این محور انجام گرفت.ابنیه فنی مورد نیاز و پلهای بزگ برو روی رودخانه هایی با مسیر تلاقی داشته اند طراحی و اجرا شد

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
  • تاریخ شروع
   1385
  • درصد پیشرفت
   90درصد(درحال اجرا)
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس رضا قوی دل
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس شاهسوارانی
  • پروژه های زیر مجموعه
   احداث 90 کیلومتر نوسازی محور و ابنیه فنی مربوطه
   اجرای 60 کیلومتر عملیات بهسازی و روکش آسفالت
 • باند دوم دامغان معلمان

  باند دوم دامغان – معلمان به طول 107 کیلومتر با هدف تکمیل بخشی از کریدور شمال به جنوب احداث می گردد.کریدور جدید ترافیک کرمان و هرمزگان را جذب نموده و از محور های اردکان-جندق-معلمان –دامغان،دامغان – دیباج –گلوگاه و از آنجا به گرگان و ساری و در نهایت به بنادر امیر آباد و ترکمن منتقل می کند.احداث باند دوم این مسیر از جمله بخش های مهم باقیمانده از کریدور شمال به جنوب است که این مهندسان مشاور ایمن راه در حال مطالعات و طراحی این پروژه است

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
   معاونت ساخت و توسعه راهها
  • تاریخ شروع
   1387
  • درصد پیشرفت
   70 درصد در حال اجرا
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس طیب علی پور
  • مدیر پروژه اجرایی
 • بهسازی محور موجود گرمسار سمنان

  بهسازی محور گرمسار –سمنان جهت اصلاح باند قدیم و جدید این محور از نظر طرح هندسی-روسازی شانه سازی و ایمن سازی تعریف و انجام شده است.بهسازی این مسیر به طول 100کیلومتر در دو باند رفت و برگشت انجام گردیده است.

  • کارفرما
   وزرات راه و شهرسازی
   سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
  • تاریخ شروع
   1389
  • درصد پیشرفت
   100درصد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس نیما عمید
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس شاهسوارانی
 • باند دوم سمنان-شهمیرزاد

  این محور ترافیک استان سمنان را به استانهای شمالی منتقل می نماید.این محور از شهر سمنان آغاز و تا محور آزادشهر امتداد دارد.منطقه شهمیرزاد به عنوان منطقه ییلاقی استان سمنان در روزهای مختلف سال نیر دارای ترافیک سنگین گردشگری بالای می باشد.این محور کخ در گذشته به شکل یک مسیر یک باند رفت و برگذشت بوده است اکنون به صورت چهارخطه عمل می نماید

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
   معاونت ساخت و توسعه راهها
  • تاریخ شروع
   1387/12/5
  • مدت قرارداد
   23ماهه
  • درصد پیشرفت
   60 درصد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس ابولفضل آژیر مهندس محمد رضا قاضی مرادی
 • مطالعات مقدماتی توجیه فنی و اقتصادی آزاد راه سمنان-نیشابور

  این آزاد راه در کنار بزرگراه تهران- مشهد به علت ترافیک بالای این محور به عنوان اصلی ترین کریدور ترازیت شرق و غرب مورد اهمیت بوده است.این کریدور که از دیر باز جاده ابریشم نیز شناغخته میشود،دارای پتانسیل بالای ترانزیت،حمل و نقل بار بین استانهای خراسان سمنانو تهران می باشد

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
  • مبلغ قراداد
  • مدت قرارداد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس اکرم عرب نژاد
  • مدیر پروژه اجرایی
 • 9 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
  • مبلغ قراداد
   20.000.000.000ریال
  • مدت قرارداد
   12 ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 10 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
  • مبلغ قراداد
   20.000.000.000ریال
  • مدت قرارداد
   12 ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی