Mehrabad International Airport

 • رمپ F1فرودگاه مهرآباد

  رمپF1شامل یک اپرون به مساحت 35000 متر مربع دارای روسازی بتنی و یک تاکسیوی ارتباطی به طول 150 متر با روسازی بتنی در انتهای شرقی تاکسیوی آلفا فرودگاه مهرآباد قرار گرفته است، آشیانه F1جهت پارک هواپیمای ایرباس A300 و بوینگ B747در نظر گرفته شده است.

  • کارفرما
   سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
  • بهره بردار
   آشیانه جمهوری اسلامی ایران
  • پیمانکار
   قرارگاه سازندگی قائم (عج)
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس بنفشه نوربخش
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس مهران شکری
 • اپروچ 29 چپ

  لزوم طرح چراغهای روشنائی جدید اپروچ باند 29 چپ فرودگاه مهرآباد، در ادامه طرح جدید تقاطع های غیر همسطح میدان فتح مطرح گردید. در این طرح علاوه بر تطویل مسیر روشنایی بر روی زمین و اصلاح محور زمینی چراغها، به دلیل تداخل با پل موجود درتقاطع، افزایش رقوم ارتفاعی پایه ها و در نتیجه چراغ های روشنایی بر اساس استانداردهای فرودگاهی مدنظر قرار گرفت.

  • کارفرما
   سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
  • پیمانکار
   قرارگاه خاتم انبیاءریال
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس مهران شکری
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس مهران شکری
 • پروژه طرح و ساخت باند 29 راست و تاکسیوی های ارتباطی و ابنیه فنی سیستم روشنایی

  با توجه به مطالعات و مشاهدات ميداني انجام پذيرفته و تخريب‌هاي وسيع و متنوع مشاهده شده در روسازي سطوح پرواز فرودگاه مهرآباد ، و از آنجا كه تاكنون بهسازي اساسي در زيرسازي و روسازي سطوح پروازي فرودگاه صورت نگرفته و در طول ساليان گذشته جهت اصلاح وضعيت موجود صرفاً روكش آسفالتي انجام گرديده است ، لذا به منظور اصلاح وضعيت موجود ، طرحهاي بهسازي و اصلاح سطوح پروازي فرودگاه مهر‌آباد شامل ترميم اساسي و كامل روسازي موجود مي‌باشد.

  • کارفرما
   شرکت فرودگاههای کشور
  • مبلغ قراداد
   650.000.000.000ریال
  • مدت قرارداد
   10 ماه
  • کارشناسان مطالعات
   مهندس بنفشه نوربخش، مهندس مهران شکری، مهندس مهران سفریان
  • مدیر پروژه نظارت
   مهندس سعید کریمی نژاد
 • پارکینگ فلزی فرودگاه مهرآباد

  توضیحات

  • کارفرما
   شرکت فرودگاههای کشور
  • مدت قرارداد
   12ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس علی مجتهدی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس علی مجتهدی
 • ساختمان اپروچ

  توضیحات

  • کارفرما
   شرکت فرودگاههای کشور
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس علی مجتهدی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس علی مجتهدی
 • بهسازی و توسعه ترمینال شماره یک و دو

  توضیحات

  • کارفرما
   شرکت فرودگاههای کشور
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس علی مجتهدی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس علی مجتهدی
 • 7 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   شرکت فرودگاههای کشور
  • مبلغ قراداد
   0ریال
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس
 • 8 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   شرکت فرودگاههای کشور
  • مبلغ قراداد
   0ریال
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس
 • 9 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   شرکت فرودگاههای کشور
  • مبلغ قراداد
   0ریال
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس
 • 10 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   شرکت فرودگاههای کشور
  • مبلغ قراداد
   0ریال
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس