Lorestan Projects Road

 • باند دوم قطعه سوم داران_الیگودرز-دورود

  این محور به عنوان یکی از کریدورهای با اهمیت شرق به غرب کشور دارای ترافیک بسیار بالا می باشد .این محور که در گذشته یک باند رفت و برگشت بوده است و آمار تصادفات بالایی داشته که پس از احداث باند دوم این آمار بسیار کاهش پیدا کرده و بستر مناسبی جهت ترانزیت کالاومحصولات کشاورزی منطقه فراهم آورده است.طول این مسیر بالغ بر 100 کیلومتر می باشد.

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
   معاونت ساخت و توسعه راهها
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس کورش تهرانی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس علی میرزایی
  • پروژه های زیر مجموعه
   تقاطع ازنا-شازند
   تقاطع دولت آباد
   تقاطع انتهای کمربندی ازنا
   پل رودخانه چالسبار
 • کنارگذر چهار خطه شهر دورود

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
   معاونت ساخت و توسعه راهها
  • تاریخ شروع
   سال
  • درصد پیشرفت
   درصد
  • مدیر پروژه مطالعات
  • مدیر پروژه اجرایی
 • چهارخطه خرم آباد-پل دختر حد فاصل سه راهی زیور-افرینه

  محور خرم آباد-پل دختر پس از آزاد راه خرم آباد –پل زال پراهمیت ترین و پر رفت آمد ترین محور شمالی جنوبی غرب کشور می باشد.این محور مسیری کوهستانی و پر پیچ و خم است و به علت عرض کم دارای مشکلات و ترافیک سنگین است و نیاز به چهار خطه شدن دارد این قطعه 8/4 کیلومتر دارد

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
   معاونت ساخت و توسعه راهها
  • تاریخ شروع
   سال
  • درصد پیشرفت
   درصد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس کورش تهرانی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس علی میرزایی
 • 4 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
   معاونت ساخت و توسعه راهها
  • تاریخ شروع
   سال
  • درصد پیشرفت
   درصد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 5 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
   معاونت ساخت و توسعه راهها
  • تاریخ شروع
   سال
  • درصد پیشرفت
   درصد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 6 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
   معاونت ساخت و توسعه راهها
  • تاریخ شروع
   سال
  • درصد پیشرفت
   درصد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 7 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
   معاونت ساخت و توسعه راهها
  • تاریخ شروع
   سال
  • درصد پیشرفت
   درصد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 8 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
   معاونت ساخت و توسعه راهها
  • تاریخ شروع
   سال
  • درصد پیشرفت
   درصد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 9 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
   معاونت ساخت و توسعه راهها
  • تاریخ شروع
   سال
  • درصد پیشرفت
   درصد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 10 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
   معاونت ساخت و توسعه راهها
  • تاریخ شروع
   سال
  • درصد پیشرفت
   درصد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی