Markazi Project

 • Saveh Beltway study and construction supervision

  This 28 Km parcel transfers, heavy transit north- south & north- east traffic which use to pass through city of Saveh, towards Salafchekan or boinzahra or Hamamedan.

  • Client:
   Road &Urban Development Ministry, road construction &development Office.
  • Project start:
   7/2/1390
  • Physical duration:
   57 Mo plus time extensions awarded
  • Study project Manager:
   Mr.Mohammad Reza Ghazimoradi
  • Project Manager:
   Mr.Abdolhosein Jam Nejad
 • نظارت قطعه دوم ادامه بزرگراه همت

  این قطعه به طول 5/2 کیلومتر در عرض 35 متر اجرا گردیده است این قطعه در انتهای قطعه منطقه 22 شهر تهران آغاز و در محدوده بزرگراه تهران-کرج به صورت موقت متصل گشته است.

  • Client:
   اداره راه و شهرسازی استان تهران
  • Study project Manager:
   مهندس علی میرزایی
 • عملیات اجرایی زیرسازی و روسازی افزایش خطوط راه آهن تهران-کرج

  پروژه عملیات اجرایی زیر سازی و روسازی افزایش خطوط تهران کرج به صورت EPC تعریف گردیده است و این مهندسان ،مشاور طراحی و نظارت مقیم پروژه را برعهده دارد.طول مسیر حدود 40 کیلومتر که با هدف ایجاد دو خط روسازی و دوخط زیرسازی تا ایستگاه لشگری و دوخط زیر سازی و یک خط روسازی از ایستگاه لشگری تا کرج به عنوان شرح خدمات پروژه تعریف شده است

  • Client:
   راه آهن جمهوری اسلامس ایران
  • مبلغ قراداد
   1.528.847.000ریال
  • تاریخ شروع
   1393/10/17
  • مدت قرارداد
   540روز
  • درصد پیشرفت
   13 درصد
  • Study project Manager:
   مهندس علی میرزایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس علی میرزایی
 • کمربندی شهر صفا دشت

  کمربندی صفا دشت با هدف کاهش تصادفات درون شهری شهرستان صفا دشت ،افزایش سطح سرویس راه راههای شهرستان صفا دشت و ارتقاء ایمنی شهروندان این شهرستان در دستور کار اداره راه و شهرسازی استان تهران قرار گرفته است.این کمربندی نه تنها می تواند جهت تردد خودروهای عبوری مورد استفاده قرار گیرد بلکه سبب تردد خودروهای سنگین شهرک صنعتی صفادشت را نیز در بر میگیرداین پروژه هم اکنون در فاز مطالعاتی می باشد.

  • Client:
   اداره راه و شهرسازی استان تهران
  • تاریخ شروع
   1393/11/12
  • مدت قرارداد
   8 ماه
  • درصد پیشرفت
   70 درصد مرحله اول
  • Study project Manager:
   دکتر وحید خلیفه
  • پروژه های زیر مجموعه
   تقاطع غیر همسطح ابتدای کمربندی صفادشت
   تقاطع غیر همسطح کمربندی صفادشت
   تقاطع غیر همسطح مسکن مهر
 • 5 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • Client:
   شرکت فرودگاههای کشور
  • مبلغ قراداد
   20.000.000.000ریال
  • مدت قرارداد
   12 ماه
  • Study project Manager:
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 6 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • Client:
   شرکت فرودگاههای کشور
  • مبلغ قراداد
   20.000.000.000ریال
  • مدت قرارداد
   12 ماه
  • Study project Manager:
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 7 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • Client:
   شرکت فرودگاههای کشور
  • مبلغ قراداد
   20.000.000.000ریال
  • مدت قرارداد
   12 ماه
  • Study project Manager:
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 8 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • Client:
   شرکت فرودگاههای کشور
  • مبلغ قراداد
   20.000.000.000ریال
  • مدت قرارداد
   12 ماه
  • Study project Manager:
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 9 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • Client:
   شرکت فرودگاههای کشور
  • مبلغ قراداد
   20.000.000.000ریال
  • مدت قرارداد
   12 ماه
  • Study project Manager:
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 10 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • Client:
   شرکت فرودگاههای کشور
  • مبلغ قراداد
   20.000.000.000ریال
  • مدت قرارداد
   12 ماه
  • Study project Manager:
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی